Doç. Dr. Atakan Yeşil

Gastroenteroloji Uzmanı

Doç. Dr. Atakan Yeşil

Uzmanlık Alanı

Dahiliye

Uzmanlık Yılı ve Yeri

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları / 2008

Yandal Uzmanlık Yeri ve Yılı

Haydarapaşa Numune EAH Gastroenterohepatoloji Servisi / 2012

Doçentlik Yeri ve Yılı

Hacettepe Tıp Fakültesi, Ankara/ 2014

Doğum Yeri ve Yılı

Edirne / 1977

Mezun Olduğu Fakülte ve Yılı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / 2003

Türkçe ve Yabancı Yayın Sayısı

Türkçe Yayın: 12
Yabancı Yayın: 23

Ulusal ve Uluslararası Bildiri Sayısı

Ulusal Bildiri: 44
Uluslararası Bildiri: 11

Kariyer Özeti

  • Bartın Ulus Devlet Hastanesi (başhekimlik 11 ay)
  • İstanbul Haydarpaşa Numune Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği
  • İstanbul Haydarpaşa Numune Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği
  • İstanbul Haydarpaşa Numune Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroentoroloji Kliniği
  • Doçentlik Ünvanı: 02.02.2014 tarihinde UAK kurul tarafından yapılan sınavda başarılı bulunarak doçentlik ünvanı aldım. Yer:Hacettepe Tıp Fakültesi
  • İdari Görev: Haydarpaşa Numune Hastanesi Karaciğer Nakli Sorumlusu(Ocak 2013 ten itibaren)
  • 01.11.2014 itibaren Yeditepe Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkalrı ve Gastroenetroloji Ünitesi